Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier op de website in.

Informatief gesprek

Na de aanmelding nemen wij contact op met de aanmelder om de casus door te nemen en te kijken of deze passend is binnen Stooer. Dit gesprek vindt doorgaans telefonisch of via teams plaats. Mocht het wenselijk zijn kan dit gesprek ook fysiek plaats vinden. Indien de casus passend is, zal er een intakegesprek worden gepland.

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden de gegevens van de deelnemer verzameld en zorginhoudelijke afspraken met elkaar gemaakt. Hierbij wordt ook de hulpvraag geformuleerd en gekeken of er al een beschikking is (Jeugdwet, WMO of Wlz). Mocht dit niet het geval zijn, ondersteunen wij je bij de te nemen stappen. Het intakegesprek vindt fysiek plaats en tijdens dit gesprek maken wij, indien mogelijk, ook graag kennis met de deelnemer.

Opstellen overeenkomst Stooer

Bij aanvang van de zorg ontvangt de deelnemer een zorg- en dienstverleningsovereenkomst en daarnaast een prijs- en productspecificatie. Deze laatste ontvangt de deelnemer jaarlijks, of eerder als de dienstverlening wijzigt.

Begeleiding

De begeleiding zal in de eerste week van de nieuwe maand starten, tenzij anders overeengekomen. De regievoerder die gekoppeld wordt aan de deelnemer zal contact opnemen voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking zal een programma gemaakt worden waarin afspraken worden gemaakt over de inhoud van de begeleiding. De eerste weken zullen worden gebruikt voor gewenning en observatie.

Opstellen van het doelenplan

Bij aanvang wordt er een doelenplan opgesteld, deze wordt 6 tot 8 weken na aanvang van de zorg geëvalueerd en bijgesteld. Hierin staan de doelen van de deelnemer vermeld en deze fungeert als leidraad voor de begeleiding.

Evaluatie

Intern wordt de begeleiding frequent geëvalueerd, daarbij wordt gekeken of de aangeboden begeleiding (nog) passend is, of dat aanpassingen nodig zijn in het aanbod. Iedere twee maanden is er een contactmoment met naasten en ieder jaar, tenzij anders afgesproken, vindt er een evaluatie van het doelenplan plaats.
Bij Stooer weten we als geen ander dat het hele voortraject voor veel ouders erg ingewikkeld kan zijn. Stooer kan je daarbij ondersteunen! De instapleeftijd is 4 jaar, maar neem tijdig contact met ons op.
Hulp of informatie nodig?
Vraag dat hier aan.