Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

Kleinschalig

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de deelnemers floreren bij een kleinschalige aanpak. Met kleinschalig bedoelen wij het werken in kleine groepen, gericht op samenwerken/socialiseren, pedagogische ontwikkeling en/of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Door deze aanpak krijgen de deelnemers veel aandacht en leren zij de begeleiding goed kennen. De begeleiding bestaat uit een vast team, waarin niet of nauwelijks wordt geschoven of gewisseld. Vertrouwen is de basis van een relatie met een deelnemer van waaruit de deelnemer zich open zal stellen voor nieuwe vaardigheden.

Individuele aandacht

De zorgvraag van de deelnemers staat bij Stooer te allen tijde centraal in de begeleiding. Dit houdt dan ook in dat deze een sturing en invulling geven aan het verblijf en dagbesteding van de deelnemer. Er worden geen activiteiten ondernomen door de organisatie die niet aansluiten bij deze zorgvraag. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers het gevoel hebben serieus genomen te worden, waardoor de zelfbeschikking en autonomie van de deelnemer vergroot worden. Ook de benaderingswijze van onze begeleiders wordt aangepast op de individuele deelnemer. Individuele aandacht betekent niet dat er uitsluitend individuele begeleiding is en de deelnemers geen contact maken met anderen. Bij diverse activiteiten wordt er in groepen gewerkt, maar ook hier is de intensieve begeleiding en coaching het uitgangspunt.

Betrokken naasten

Er wordt veel waarde gehecht aan het samenwerken met de familie van de deelnemers die begeleiding krijgen vanuit Stooer. Dit omdat wij van mening zijn dat familie een belangrijk onderdeel is binnen de sociale kringen van de deelnemers. Daarnaast geldt dat als er in harmonie wordt samengewerkt er meer betrokkenheid ontstaat en iedereen uitgaat van dezelfde basis. Dat komt ten goede aan de deelnemer op verschillende vlakken. Er zullen regelmatig momenten worden georganiseerd waarbij aandacht is voor de naastenbetrokkenheid.

Eigen regie

De deelnemer staat bij Stooer centraal en het voeren van eigen regie op de begeleiding vinden wij dan ook van belang. Deelnemers hebben inspraak in de vormgeving van de activiteiten, vormen een deelnemersraad en kunnen zelfs advies geven aan het bestuur. Daarnaast hebben zij inspraak tijdens evaluatiegesprekken, bereiden zij deze, waar mogelijk, samen voor met de begeleiders en bepalen zij waar de focus moet liggen. Al met al is de deelnemer te allen tijde aan zet.
Hulp of informatie nodig?
Vraag dat hier aan.