Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

Bij Stooer vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan denken. Daarom werken wij met een medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad bestaat uit betrokken, bevlogen en vooral positief kritische deelnemers en/of naasten met als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van de deelnemers.

Dit doen wij door middel van het in gesprek gaan met de deelnemers of naasten en te luisteren naar de behoeften die er zijn. Wij denken en praten actief mee over van alles. Daarbij geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

KLACHTEN

Iedere deelnemer van Stooer heeft het recht op een onafhankelijke klachtenbehandeling. Stooer is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Via Klachtenportaal Zorg heeft Stooer de beschikking over een:
  • Klachtenregeling conform de Wkkgz
  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • Onafhankelijke geschillencommissie KPZ
  • Privacy

    Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG-wetgeving van kracht. Dit betekent dat binnen de gehele EU dezelfde privacywetgeving geldt en de wet bescherming persoonsgegevens is komen te vervallen. In het kort is er een striktere controle op jouw persoonlijke gegevens en de verwerking hiervan. In de folder ‘Privacy’ kun je alles lezen over wat Stooer met jouw gegevens doet en welke gegevens worden verwerkt. In het Privacy Reglement staat dit alles nog uitgebreider beschreven. Stooer gaat op een verantwoorde manier om met jouw informatie en deelt deze niet met derde partijen zonder dat hier toestemming voor is. Heb je vragen over jouw dossier of de verwerking van jouw gegevens, stel deze dan gerust.
    Hulp of informatie nodig?
    Vraag dat hier aan.