Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

Klachten

Iedere deelnemer van Stooer heeft het recht op een onafhankelijke klachtenbehandeling. Stooer is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Via Klachtenportaal Zorg heeft Stooer de beschikking over een:

• Klachtenregeling conform de Wkkgz
• Onafhankelijke klachtenfunctionaris
• Onafhankelijke geschillencommissie KPZ

Heb je klachten, dan kun je deze als eerste indienen bij onze deelnemersservice. Je kunt je klacht mailen naar klachten@stooer.nl of bellen met 010 – 333 50 80. De deelnemersservice zal in overleg met jou de klacht doornemen en voorleggen aan de bestuursverantwoordelijke. Mocht de uitkomst van de klacht niet naar tevredenheid zijn of kom je er samen niet uit, dan kun je een formele klacht indienen. Deze wordt dan in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hulp of informatie nodig?
Vraag dat hier aan.