Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

De doelgroep bestaat uit (kwetsbare) kinderen en (jong)volwassenen met in het bijzonder die met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Personen met (een):

 • Lichte of matige verstandelijke beperking
 • Ernstige verstandelijke beperking
 • ASS
 • ODD
 • AD(H)D
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Syndroom van Down
 • Schizofrenie
 • Impulsproblematiek
 • Borderline
 • Motorisch/ lichamelijk

 • Motorische problematiek
 • NAH
 • CVA
 • Halfzijdige verlamming/hemiparese
 • Dwarslaesie
 • Spasmes
 • Hypermobiliteit
 • Visuele problematiek
 • Auditieve problematiek
 • Medisch (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)

 • Obesitas/overgewicht
 • Hartproblemen
 • Nierproblemen
 • Longproblemen
 • Epilepsie
 • Diabetes
 • Exclusie- criteria (kunnen per activiteit anders zijn)

 • Op de voorgrond staande fysieke agressie (altijd even overleggen)
 • Actief (excessief) gebruik van middelen Daarnaast kunnen de exclusiecriteria per activiteit anders zijn.
 • Er zijn nog diverse andere mogelijkheden om een financiële ondersteuning te krijgen voor begeleiding. Omdat dit per plaats verschilt, adviseren wij je hiervoor contact op te nemen met het wijkteam of de gemeente.
  Hulp of informatie nodig?
  Vraag dat hier aan.