Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

Dagbesteding

Stooer biedt de deelnemers een zinvolle dagbesteding en ondersteuning in het vergroten van de sociale vaardigheden, de zelfredzaamheid en bij het zoeken naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. In contact komen en plezier maken met leeftijdsgenoten zorgt voor het voorkomen van eenzaamheid. Omdat het bij deze doelgroep zo goed werkt, is er veel aandacht voor bewegen. Bij goed weer buiten in het vlakbij gelegen Park De Twee Heuvels. Bij slecht weer zijn ook binnen mogelijkheden om te bewegen. Er is een hoge mate van begeleiding waarbij er veel individuele aandacht geboden kan worden.

De dagbesteding biedt taakgerichte activiteiten aan, waarbij de deelnemers in groepsverband of op individuele basis per moment keuze hebben uit een select aanbod aan activiteiten. De dagstart is hierbij van groot belang. Tijdens deze dagstart geeft de deelnemer via een picto aan hoe hij/zij in zijn/haar vel zit en hoe wordt afgestemd op de vormgeving van de rest van de dag. De activiteiten hebben een opbouwend karakter in complexiteit, maar ook in duur en vallen binnen het thema dat in die week wordt behandeld.

Er is daarnaast aandacht voor alle dagelijkse activiteiten die de deelnemer ook in het huishouden nodig zou hebben, zoals boodschappen doen, koken, afwassen, wassen, schoonmaken en dergelijke.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Naast de dagbesteding biedt Stooer individuele begeleiding overdag, in de avond, in het weekend en tijdens de vakanties. Tijdens deze begeleiding ligt de nadruk ook op de sociale- en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Hierbij kun je denken aan ov-training, ondersteuning bij boodschappen doen, maar ook activiteiten gericht op begeleiding bij educatie, omgaan met emoties, prikkels of het ondernemen van gezamenlijke activiteiten.

Maatwerk is bij Stooer geen uitzondering, maar de standaard. (Bijna) alles is mogelijk omdat de begeleiding wordt afgestemd op de individuele doelen. Hierdoor bieden wij ieder traject in maatwerk aan. Staat de juiste activiteit hier niet boven, neem dan gerust contact met ons op.

NACHOOLSE ACTIVITEITEN

Zoals blijkt uit de omschrijvingen van de dagbesteding en het zwemmen, is bewegen een belangrijk element in het aanbod van Stooer voor de doelgroep. De effecten van het zwemmen onder begeleiding zijn positief voor de deelnemers. Dat geldt ook voor het bewegingsaanbod tijdens de dagbesteding. Het fysiek bezig zijn stimuleert de deelnemers om zich op diverse vlakken te ontwikkelen. Zij stellen zich meer open voor een gesprek en hun belevingswereld wordt groter.

Om die reden is vanaf 2022 het aanbod verbreed met meerdere activiteiten die na school en in de vakantie plaatsvinden. Deze activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld koken, bakken, bewegen, creatieve vaardigheden en dergelijke activiteiten. Het aanbod sluit aan op de doelen van de deelnemer die zijn vastgelegd in diens ‘doelenplan’.

Begeleid zwemmen

Vanaf het begin neemt zwemmen een belangrijke plaats in. Ook hier gaat het vooral om bewegen en plezier maken. Heel bijzonder is dat deelnemers tijdens de zwembegeleidingsmomenten vaak makkelijker tot het uitvoeren van nieuwe (complexere) vaardigheden komen. Zo kunnen de deelnemers in het water bijvoorbeeld ineens iets benoemen wat op het droge niet lukt. Door een speciale methodiek ‘De Zwemhelden’ worden de deelnemers beloond met certificaten ter motivatie.

Zo word je al snel een echte zwemheld!

De begeleiding bij het zwemmen is individueel en veelal 1 op 1. Kijk voor meer info op De Zwemhelden.

De nadruk ligt echter niet op het aanleren van zwemvaardigheden, maar op het ontwikkelen en behouden van sociale en pedagogische vaardigheden en het vergroten van de veiligheid in en om het water. Door de individuele begeleiding kan er worden ingespeeld op de individuele doelen.

Zaken waaraan onder andere gewerkt wordt, is het leren wachten op een beurt, omgaan met ‘nee’, omgang met leeftijdsgenoten, samenwerken, omgaan met winst en verlies, omgang met structuur, jezelf redden in en uit het water, omgaan met (water)angsten en waterveiligheid.
Hulp of informatie nodig?
Vraag dat hier aan.